Strona główna / Poradnik BHP / RAMY PRAWNE W DOBORZE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

RAMY PRAWNE W DOBORZE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

DYREKTYWA (UNIA EUROPEJSKA)
Dyrektywa 89/686/WE przeznaczona jest dla producentów środków ochrony indywidualnej (ŚOI) i ustala warunki dopuszczenia ich do obrotu na rynku. Określa ona podstawowe wymagania w zakresie projektu, produkcji i metod prób, które muszą spełniać środki ochrony indywidualnej (ŚOI) w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom.

NORMALIZACJA
Jej zadaniem jest opracowanie metod prób i norm określających dane techniczne produktów. Przestrzeganie tych norm jest dowodem na zgodność z dyrektywą 89/686/WE i pozwala producentowi na umieszczenie znaku CE.

KATEGORIE
W zależności od rodzaju ryzyka do zabezpieczenia, dyrektywa określa kategorie środków ochrony indywidualnej (ŚOI) i ustala odpowiednie obowiązki dla producenta:

 • ŚOI kategorii 1: Ochrona przed minimalnymi zagrożeniami.
 • ŚOI kategorii 2: Wszystkie środki ochrony indywidualnej, które nie należą do kategorii 1 lub 3.
 • ŚOI kategorii 3: Ochrona przed zagrożeniami prowadzącymi do inwalidztwa lub śmierci.

PROCEDURA CERTYFIKACJI
 • ce_we_sampleŚOI kategorii 2 i 3: Ocena typu WE środka ochrony indywidualnej przez niezależny organ notyfikowany w celu sprawdzenia zgodności z dyrektywą 89/686/EWG w oparciu o normy spełniające wymogi dyrektywy. Wydanie świadectwa badania typu WE (dokument poufny).
 • ŚOI kategorii 1, 2 i 3: Oznaczenie CE na produkcie.
 • ŚOI kategorii 3: Kontrola przez niezależny organ notyfikowany gwarantujący zgodność produkcji z badanym środkiem ochrony indywidualnej:
  • albo kontrola produktu finalnego (procedura zwana 11A),
  • albo kontrola procesu produkcyjnego (procedura zwana 11B).
 • ŚOI kategorii 1, 2 i 3: Wystawienie przez producenta deklaracji zgodności WE stanowiącej dowód dla użytkownika, że dany środek ochrony indywidualnej spełnia wymagania dyrektywy 89/686/WE.

INNE CERTYFIKATY (POZA UNIĄ EUROPEJSKĄ)
Niektóre z produktów są certyfikowane zgodnie z przepisami wielu krajów. Takie produkty (oraz/lub ich opakowania) noszą następujące oznakowania:

ce_we_sample2

Przeczytaj również

Nowe wymagania wobec odzieży ostrzegawczej wprowadzone normą PN-EN ISO 20471:2013

źródło: https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P30001831335539182278&html_tresc_root_id=300004616&html_tresc_id=300004617&html_klucz=19558&html_klucz_spis= Autor:  mgr inż. KRZYSZTOF ŁĘŻAK Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy …

Dodaj komentarz