MASCOT WORKWEAR

mascot

MASCOT

Duńska firma MASCOT o skandynawskiej mentalności eksportuje swoje produkty do większości państw świata. Nasi pracownicy przychodzą do pracy w Danii, Wietnamie, Niemczech i 12 innych krajach w jednym celu: aby tworzyć, produkować, reklamować i sprzedawać najlepszą na świecie odzież roboczą i obuwie robocze.

Mamy wielkie ambicje, dlatego wysoka jakość jest kluczowa. We wszystkim, co robimy, dążymy do stosowania najlepszych praktyk. W związku z tym naszą kulturę korporacyjną cechuje energiczne zaangażowanie i elastyczność zorientowana na rozwiązania, które przynoszą bezpośrednią korzyść naszym klientom. Kluczową częścią naszej strategii są metody testowania i kontroli produktów oraz dostawców. W związku z tym w ostatnich latach TESTED TO WORK nie jest tylko melodyjnym sloganem, lecz kluczową częścią naszej strategii pracy.

Bezkompromisowy stosunek do jakości wiąże się ze strategiczną decyzją, aby produkować i dostarczać NIE najtańszą, ale NAJLEPSZĄ odzież roboczą. Nasza odzież robocza to więcej niż sam produkt – wsparcie, wydajna logistyka i duża niezawodność dostaw są niezbędne dla naszych klientów. To odróżnia profil firmy MASCOT od innych. Nasz produkt ułatwia także dobór i zakup odpowiednich produktów.

TESTED TO WORK

TESTED TO WORK to nie tylko slogan, to najważniejsza wartość firmy MASCOT. To sposób, w jaki działamy i strategia, zgodnie z którą podążamy. TESTED TO WORK to znaczy: po pierwsze, wykonywać zadania starannie w oparciu o sprawdzoną i dobrze rozumianą wiedzę, a po drugie mocno koncentrować się na tym, aby rozwiązania były łatwe do stosowania i odpowiadające grupie docelowej.

W praktyce to firmowe motto odzwierciedla się we wszystkich obszarach naszej działalności. Dbamy o to, aby spełniać motto TESTED TO WORK na każdym etapie produkcji, obsługi i prezentacji. Wdrażamy ścisłe reguły kontroli, począwszy od kontroli surowców i procesów farbowania aż po szycie i dostawy. Dostawcy, szwalnie i dystrybutorzy podlegają ciągłej kontroli pod kątem surowych wymagań naszych partnerów. Wszystkie nasze materiały sprawdzamy w laboratorium, aby uzyskać pewność, że będą one w stanie sprostać wymaganiom codziennej pracy. Przed wprowadzeniem odzieży roboczej do produkcji przesyłamy ją ponadto do użytkowników końcowych celem sprawdzenia jej w prawdziwych warunkach.

MASCOT_2

ODZIEŻ ROBOCZA W MIEJSCU PRACY

W trakcie projektowania nowego asortymentu odzieży roboczej mają miejsce kilkakrotne konsultacje z użytkownikami. Przed przystąpieniem do projektowania nowego produktu jest przeprowadzana dogłębna praca analityczna z zaangażowaniem użytkowników końcowych.

Następnie rozpoczyna się właściwe projektowanie produktu. Od tej chwili zaczyna się aktywna współpraca panelu badawczego z grupą profesjonalistów, dla których przeznaczone są projektowane ubrania. Szyje się prototypy ubrań, następnie wysyła się je do pracowników, którym mają służyć. Wykorzystują je w rzeczywistych sytuacjach, wystawiając na naturalne zużycie i regularne czyszczenie. Wszystko, począwszy od jakości materiału aż do funkcjonalności ubrań, jest sprawdzane, a testujący je użytkownicy prowadzą dziennik swoich spostrzeżeń.

Użytkownicy testujący ubrania są regularnie odwiedzani przez zespół projektujący podczas ich pracy. Nasi projektanci rozmawiają z użytkownikami na temat ubrań, słuchając ich spostrzeżeń i sugestii. Są one następnie analizowane przy tablicach projektowych i w laboratoriach firmy MASCOT. Pomysły mogą dotyczyć nowych funkcji, jakości materiału lub kroju. Następnie szyte są nowe prototypy, a cały proces jest powtarzany aż do uzyskania najlepszego możliwego wyniku. Projektowany produkt musi spełniać zarówno wymagania grupy docelowej, jak i wysokie wymagania jakościowe firmy MASCOT. Po zatwierdzeniu ubrań przez profesjonalnych użytkowników można przystąpić do masowej produkcji. Wierzymy, że to właśnie kryje się za mottem TESTED TO WORK.

TESTY LABORATORYJNE

Firma MASCOT wyszukuje i wybiera nowe tkaniny do swoich produktów w oparciu o szeroką pracę analityczną. Materiały są dobierane pod kątem konkretnych zastosowań tylko wtedy, jeśli ich parametry spełniają wymagania firmy MASCOT i grupy docelowej.

Firma MASCOT posiada swoje własne laboratoria w Danii i Wietnamie. Testy fizyczne i chemiczne są tam wykonywane na wielu standaryzowanych maszynach, aby zapewnić jakość, tj. trwałość, odporność na rozciąganie i rozdarcia materiału surowego, czystość koloru, kurczliwość, stabilność wymiarów i masy. Testy sprawdzają, w jaki sposób pot wpływa na kolor ubrań, oraz to, jak duże obciążenie może wytrzymać materiał przed wystąpieniem rozdarcia. Maszyny pracują 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Badania są wykonywane zgodnie z normami międzynarodowymi. Oznacza to, że wyniki testów mogą być bezpośrednio porównane na przykład z wynikami podwykonawców. Firma MASCOT regularnie sprawdza także jakość starszych materiałów. Losowe kontrole są wykonywane przy każdej dostawie, co zapewnia, że wysokie normy jakości zawsze są dotrzymywane. Oto, co oznacza „TESTED TO WORK”.

MASCOT_4

KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola tkanin
Dostawca przed dostawą tkaniny wysyła jej próbkę do badań laboratoryjnych. Próbka ta jest sprawdzana między innymi pod kątem wyglądu, barwy i gramatury. Kiedy w późniejszym czasie tkaniny są dostarczane do magazynu materiałów surowych, wszystkie produkty są oglądane pod silnym światłem w celu identyfikacji wszystkich ewentualnych defektów krosna przed produkcją. W tym samym czasie wykonuje się kontrole losowe produktów w laboratorium, w którym przeprowadza się i rejestruje wiele badań. Tkaniny muszą spełniać zadane kryteria, na podstawie których określane są metody badań. Celem tej procedury jest zapewnienie doskonałego i stałego poziomu jakości.

Kontrola produktów końcowych
Kontrola jakości w firmie MASCOT jest przeprowadzana bardzo drobiazgowo na wszystkich etapach produkcji. W wietnamskiej fabryce MASCOT zatrudnionych jest 70 pracowników odpowiedzialnych wyłącznie za kontrolę jakości produktów. Nasza kontrola jakości jest 100%. Kontrolowane są wszystkie poszczególne etapy produkcji, po czym następuje sprawdzenie produktu gotowego i jeszcze jedna kontrola losowa.

MASCOT_5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Firma MASCOT jest największym prywatnym producentem odzieży roboczej w Europie. Traktujemy zasady odpowiedzialności społecznej za naturalną część prowadzenia biznesu. Naszym celem jest nie tylko stworzenie rentownej firmy, ale także postępowanie zgodnie z zasadami etycznej, społecznej i środowiskowej odpowiedzialności.

Kodeks postępowania
W firmie MASCOT pracujemy zgodnie z międzynarodowym Kodeksem postępowania. Składa się on z fundamentalnych zasad etyki i odpowiedzialności.

Społeczność lokalna
Jako firma rodzinna z siedzibą w Silkeborg w Danii przywiązujemy wielką wagę do odgrywania aktywnej roli w lokalnej społeczności oraz wspieramy wiele różnych przedsięwzięć i organizacji. Co więcej firma MASCOT jest obecnie głównym sponsorem klubu superligi – Silkeborg IF.

Udokumentowanie odpowiedzialności społecznej
Na początku 2011 roku fabryka MASCOT Vietnam uzyskała certyfikację SA 8000. SA 8000 jest dokumentem potwierdzającym bezpieczeństwo środowiska pracy. Firmy posiadające certyfikat SA 8000 muszą być w stanie wykazać i udokumentować, że nie zatrudniają dzieci oraz nie stosują pracy przymusowej, zapewniają dobre warunki pracy dostosowane do warunków lokalnych, zapewniają prawo do członkostwa w stowarzyszeniach, nie stosują dyskryminacji, zapewniają rozsądne godziny pracy i płace, oraz wydajny system zarządzania, obejmujący także kontrolę warunków pracy podwykonawców.

Od momentu założenia fabryki w Wietnamie firma MASCOT posiada europejskie standardy zarządzania i pracy, włączając w to m. in. ubezpieczenie zdrowotne, bezpłatną stołówkę, związki zawodowe, wysoki poziom bezpieczeństwa pracy i bezpłatną klinikę medyczną dla wszystkich pracowników. Wprowadzenie procedur wymaganych przez certyfikat SA 8000 było naturalną formalizacją istniejących już warunków pracy. Przeczytaj więcej o SA 8000.

MASCOT_3

Mascot International A/S posiada siedzibę w Silkeborg w Danii. Nasza siedziba obejmuje dział administracji, obsługi klienta, magazyn towarów gotowych i oraz magazyn „shop in shop”. W pozostałej części Europy posiadamy dobrze rozwiniętą sieć sprzedaży.

Magazyn produktów gotowych
Firma MASCOT posiada jeden z największych w Europie magazynów produktów gotowych. Do wysyłki jest gotowych ponad 3 miliony produktów, podzielonych na 17 000 numerów artykułów. Posiadamy bardzo wysoką gwarancję dostaw i oferujemy dostawy na następny dzień do Danii i północnych Niemiec oraz od 2 do 5 dni do reszty Europy. Magazyn produktów gotowych firmy MASCOT jest bardzo wydajną jednostką obsługującą fakturowanie, kontrolę jakości, pakowanie i wysyłkę.

Organizacja sprzedaży w Europie
Największa europejska organizacja sprzedaży codziennie służy szerokiej sieci dystrybutorów i klientów firmy MASCOT. MASCOT ma własne lokalne działy sprzedaży w 12 krajach europejskich i międzynarodowe centrum obsługi klienta w Danii, pracujące w takiej samej liczbie języków. Dzięki pracownikom lokalnym i wydajnemu wsparciu z Silkeborga zapewniamy najlepsze możliwości bezpiecznej i wydajnej współpracy z dystrybutorami i biznesem.

Strona internetowa producenta  Produkty MASCOT w naszym sklepie

Przeczytaj również

PORTWEST – O FIRMIE

Portwest jest światowym liderem w projektowaniu oraz w produkcji stylowej i wygodnej odzieży roboczej i …

Dodaj komentarz